dekorationsmålning
Tips&råd

Trapphusrenovering – Att tänka på!

Fiber och el

Det är ganska många delar i ett trapphus som man kanske inte tänker på. Uppgifter på vad som gjort i huset tidigare genom åren är bra att ha tillhands. Hur man till exempel har gjort med elektricitet gällande kabeldragning mm. Det är också fördelaktigt att veta om fiber är indragen i huset och framdragen till lägenheterna.

Belysning
När det kommer till belysning så bör man veta om det ska vara som idag eller ändras om. Finns det tillräckligt med ljuspunkter eller behöver man förstärka med ny belysning i tex trapplöpe eller kring porten.

Tele

Är det någon som som använder det gamla telenätet fortfarande? Om inte så kanske man kan ta bort det helt. Många gånger kan man via en enkät se om det är någon som använder telenätet och om så är fallet hjälpa personen att portera numret så att det går via bredbandet i stället. Det sparar en massa spårningsarbeten när man fäller in kablage i väggarna.

Golv

Har man skött golven på rätt sätt under åren som gått? Det kan finnas ful polish på dem och är förmodligen smutsiga i porerna efter att man städat med kemikalier i stället för stensåpa. Golven har kanske ett dåligt underlag och börjat sjunka mitt på vilplanet efter rörelser i huset under alla år. Finns det behov av en ramp i entrén för barnvagnar eller sophantering samt cyklar?

Måleri och dekoration 

Måleri, vad har hänt under alla år. Vad finns kvar från byggåret? Vilken epok är det som huset är byggt i och vart vill man ta trapphuset tillbaka till? Många gånger kan man få fina ledtrådar genom att skapa fram en färgtrappa ända ner till originalkulören. Fanns det något dekorativt måleri i entrédelen, eller kanske även upp i trapphuset. Marmoreringar, dekormålning i linoljefärg och alfrescomåleri var vanligt även i de enklare husen. Har man ändrat något vid en tidigare trapphusrenovering?

Återskapa trapphus

Snickerierna var oftast ådrade i olika träslag, allt från ek till valnöt. Många gånger finns det nedskriven dokumentation hos Stadsmuseumen i de större städerna. Där kan man se bilder mm från diverse inventeringar mm som gjorts genom åren. Oftast är det den bästa vägen ett återskapande av trapphusmiljön tillbaka till ursprunget. Det blir sällan en diskussion i huset om att återskapa en trapphusmiljö.

Entré och skalskydd

Skalskyddet, vad har man tänkt där? Finns det en gammal utsliten koddosa och hur är säkerheten och utformningen på porten? Bör man ha ett modernare skalskydd med taggar? Finns det brytskydd och en bra funktion på låskistan. Stänger porten när det blir kallt och fuktigt ute? Porten får ta mycket stryk från väder och människor varje dag, som skydd in till den trygga inomhusmiljön. Den behöver ofta mer kärlek än man tror.

Dörrarna och dess funktion 

Dörrarna till lägenheterna, vad har hänt där genom åren? Är de utbytta på 60-70-talet eller är det gamla slitna men vackra originaldörrarna som är kvar? Hur ser posthanteringen ut och uppfyller dörren några som helst brandkrav som finns i dag? Många gånger är det bra att få med dörrarna så att man återskapar trapphuset så att man slipper byta dessa några år senare och riskera stora skador på det vackra måleri man utfört.

Checklista inför trapphusrenovering.

  • Hur är elen dragen?
  • Använder någon det fasta telenätet?
  • Är fiber framdraget till lägenheterna?
  • Hur är golven, skötsel och skick?
  • Måleri och dekoration, är det ursprung?
  • Återskapa ursprung eller inte?
  • Är entré och skalskydd up to date?
  • Vilket skick är dörrar, behöver de bytas ut?

Du kanske också gillar...

Inga kommentarer

Lämna ett svar