Tips&råd

Styrelsebeslut räcker för att byta till säkerhetsdörrar

Vi som tillverkar och säljer säkerhetsdörrar får ganska ofta höra från bostadsrättsföreningar att styrelsen inte har rätt att besluta själva om ett byte till säkerhetsdörrar. Det står nämligen i deras stadgar att ansvaret för lägenhetsdörren är lägenhetsinnehavarens. Vad betyder det? Äger man som innehavare sin dörr?

Nej – man kan ju inte ta dörren med sig när man flyttar. Skatteverket lämnar inte heller något ROT avdrag för byte utav lägenhetsdörren. Den är specifikt undantagen i deras regelverk. Den ägs nämligen av bostadsrättföreningen anser dom. Vem är det då som beslutar att lägenhetsdörren ska bytas ut? Så här säger Svea Hovrätt.

Styrelsen i en bostadsrättsförening har rätt att på egen hand fatta beslut om byte till säkerhetsdörrar i föreningen. Men om man ändå väljer att ta upp frågan på en stämma, kan förslaget röstas igenom med enkel majoritet av de boende.

Det behövs inget högre röstetal eller hyresnämndens godkännande, enligt ett utslag i hovrätten. Fallet med säkerhetsdörrar togs upp i ett fall i Västerås. Där ville en bostadsrättsförening byta till nya säkerhetsdörrar i alla lägenheter. Några medlemmar protesterade och menade att det rörde sig om ett brott mot stadgarna eftersom medlemmarna enligt dessa var ansvariga för lägenhetsdörrarna, åtminstone på insidan.

Men det inre underhållsansvaret för dörrarna berörs inte av dagens ombyggnadregler. Ett byte till säkerhetsdörrar är inte en så väsentlig förändring av lägenheten att det räknas som ombyggnad. Det krävs därför varken kvalificerad majoritet på en stämma, eller hyresnämndens godkännande för att kunna genomföra ett sådant beslut i en bostadsrättsförening. Det räcker i själva verket med ett enkelt styrelsebeslut, menar hovrätten. Stadgarna talar bara om att man som lägenhetsinnehavare har underhållsansvar för insidan på den nya säkerhetsdörren.

Alltså precis på samma sätt som man tidigare hade ansvar för den gamla dörren.

Du kanske också gillar...

En kommentar

  • säkerhetsdörrar svenska skydd | dorrar-fonster-se.com
    2018-12-06 at 00:22

    […] Styrelsebeslut räcker för att byta till säkerhetsdörrar …Vi som tillverkar och säljer säkerhetsdörrar får ganska ofta höra från bostadsrättsföreningar att styrelsen inte har rätt att besluta själva om ett byte till säkerhetsdörrar.Besök webbplatsen […]

  • Lämna ett svar