Tips&råd

Fastighetsboxar eller brevinkast?

När vi arbetar med fastigheter står våra kunder i valet och kvalet om man skall installera fastighetsboxar eller behålla brevinkastet i dörrarna. Så här skriver Forum för fastighetsboxar om detta.

Av Sveriges omkring 2,4 miljoner lägenheter i flerfamiljshus är det 37 % som får sin post via en fastighetsbox!

Boendekvaliteten och bekvämligheten ökar. Eftersom fastighetsboxen som minst måste rymma försändelser som är 8 cm tjocka, slipper man att gå till ett utlämningsställe för att hämta ut den typen av brevförsändelser. Detta är en allt viktigare fördel i takt med att e-handeln växer och en allt större andel av postflödet som hushållen tar emot består av varuförsändelser.

Ofta kombineras installationen av fastighetsboxar också med installation av släta säkerhetsdörrar eller att man försluter de gamla postinläggen med någon typ av plåt och isolering. De flesta upplever att det blir tryggare att bo utan hål för postinlägg i dörren. Vidare så blir det minskat buller och drag i lägenheten och risken för intränganden brandrök eller matos minskar väsentligt.

Om man vill framtidssäkra sin fastighet, då är det fastighetsboxar man bör välja. Att idag byta ut dåliga eller utslitna brevinkast mot nya är ett steg i fel riktning och definitivt inte i linje med de boendes behov. Förutom att nya inkast inte sällan är dyrare än en motsvarande boxlösning, tappar man också den ökade boendekvalitet som följer med att man installerar boxar

Tidningsföretagen har en annan affärsmodell och vet att när det gäller prenumererade morgon-tidningar så måste de komma ”ända fram” eftersom få är intresserade av att hämta tidningen i entrén på morgonkvisten. Den vanligaste lösningen är att man som prenumerant får sin tidning i en klämma på dörrposten i stället för i det (slamriga) inkastet.

Äldre över 80 år eller personer med rörelsehinder eller sjukdom har möjlighet att få dispens så att brevbäraren även i fortsättningen levererar posten till dörren. Är man oförmögen att hämta sin post på grund av sjukdom eller ålder är man vanligtvis också berättigad till hjälp med sådant som inköp och andra ärenden från hemtjänsten.

Egentligen har detta varit angeläget under väldigt många år eftersom det är ett stort arbetsmiljöproblem för brevbärarna. Behovet förstärks just nu av att alla postoperatörer i alla länder kämpar med att hantera de minskade postvolymer som följer i spåren av den ständiga digitaliseringen. För att klara sina uppdrag och ambitioner när det gäller att tillhandahålla en fullgod postservice, måste postoperatörerna utveckla mer rationella utdelningsmetoder. Det är självklart enklare för brevbäraren att dela ut post till en boxanläggning i entrén jämfört med att åka hissen upp (om det nu finns hiss) och sedan arbeta sig nedåt genom fastigheten via trapporna. Det största skälet är dock att det är ett stort arbetsmiljöproblem för brevbärarna.

Inkasten är dessutom inte sällan felplacerade, tröga eller har vassa metallkanter som gör dem mindre lämpliga att arbeta med. Jämför det med en modern boxlösning i entrén där brevbäraren fäller ut hela fronten och sedan har smidig tillgång till allas boxar.

 

Källa: Forum för fastighetsboxar

Du kanske också gillar...

Inga kommentarer

Lämna ett svar