Trapphusrenovering

Vårt sätt att arbeta

Det är en fantastisk känsla att få ta med sig sitt team och åka ut på ett nytt objekt!

Säljarna har ofta under lång tid haft kontakt med föreningarna, lagt fram olika förslag på dörrar, modeller av t ex träboarder på dörrarnas utsidor/insidor, lås, trycken, postboxar, tidningsklämmor men också gått igenom eventuell inspårning av gamla kablar, omläggning av golv osv. Vår målarmästare Björn åker ut och gör ett inspirationsförslag på olika färgsättningar från dess olika epoker. Denna procedur görs grundligt och när alla parter känner sig tillfredsställd så skrivs avtal!

Det är nu som vi börjar vårt arbete på produktionen! Vi kallar in arbetsledare, materialansvariga, elektriker, målare mfl för ett första byggmöte med beställaren på plats för att ta mått på alla dörrar, kontrollera ev. kapningar av gamla karmar. Vi tittar på placeringar av tidningsklämmor, kiköga och namnskyltar och gör en första tidsplan för entreprenaden.

Efter detta görs alla beställningar av material och det är först när vi sammanställt alla leveransbekräftelser som vi kan fastställa tidplanen. Leveranstiderna kan skilja sig beroende p om man valt t ex ett låssystem eller specialmåttade träboarder. Låssystem är allt vanligare där man kan göra ett speciellt schema där den boende kan använda samma nyckel till allmänna utrymmen samt sin egen lägenhet.

Veckan innan planerad entreprenadstart har vi en nyckelkvittering där den boende kvitterar ut sina nya nycklar samt lämnar in en uppsättning av sina idag fungerande nycklar. Detta för att vi ska kunna byta ut dörren även om man inte är hemma och då är det extra viktigt att ta med sig en av de nya nycklarna så man kommer in efter bytt dörr! Vi behåller sedan en uppsättning nycklar fram tills besiktningen är gjord och ev. åtgärder. Därefter kommer vi ut på plats och kvitterar ut den sista uppsättningen. Under entreprenaden förvaras nycklarna i kassaskåp.

Dagen då vi börjar! Arbetsledaren är den som planerar in montagen och arbetsordningen. De boende aviseras dagen innan montage om att vi ska byta dörren. Oftast jobbar de med att börja sina montage högst upp i fastigheten för att sedan jobba sig neråt. Vi jobbar ständigt med förbättra montörernas arbetsmiljö. Första dagen installerar de sig och har man beställt postboxar/fastighetsbox så monteras dessa först och man lägger postfacksnycklarna i ett kuvert som delas ut till de boende. Detta är för att man kanske haft brevinkast tidigare i sin dörr och detta försvinner i och med byte av dörr.

Våra montörer monterar dörrar och ev. boarder. När detta är klart tar vi in målarna som återställer ev. skador på in och utsida och avslutar med att måla dörren , foder och väggar, det som är avtalat.

Målarna kan behöva öppna den boendes dörr vid flera tillfällen så här aviserar vi oftast om att måleri kommer att pågå mellan vissa datum.

Men viktigast för den boende är att känna sig trygg att vi ALDRIG lämnar en öppen dörr obevakad!

För vår prioritet är att de boende/föreningen ska känna sig trygga med oss som entreprenör!

Du kanske också gillar...

Inga kommentarer

Lämna ett svar