Tips&råd

Vad är franchising?

Vi håller just nu på att bygga upp en franchiseorganisation i företaget för att på så sätt bli en rikstäckande leverantör av montering av våra säkerhetsdörrar. Man kan säga att den affärsmässiga definitionen av franchising är:

”En rättighet från en varumärkesägare till en självständig person eller företag att mot ersättning sälja produkter och tjänster under det aktuella namnet, i enlighet med vissa standards till skydd för goodwill och varumärke”

Det finns också olika typer av franchising.

 Trade Name Franchising. Hyra av enbart namnet. Givaren har mindre intresse för vilka produkter eller tjänster som erbjuds. Förekommer till exempel inom internationella hotellkedjor.

Product Distribution Franchising. Fokus ligger på samarbete på varusidan. Under vilket namn eller hur marknadsföringen sker är av mindre betydelse.

Business Format Franchising. En kombination av de båda andra. Det är denna form som avses när man i Sverige talar om franchising.

Hos oss innebär Franchising bland annat en effektiv arbetsfördelning mellan franchisetagare och franchisegivare. Ofta fördelar det sig så att franchisegivaren åtar sig sådant som kräver stora resurser, speciell kompetens, samordning av verksamheten och sådant som medför stordriftsfördelar för kedjan. Franchisetagaren åtar sig ofta det som kräver småskalighet, lokalkännedom, ”Fingertoppskänsla” och närhet till kunden.

Alla framgångsrika franchisesystem har någon gång noggrant arbetat fram de samarbetsformer som skall gälla i kedjan. Avsikten är givetvis att skapa ett så effektivt samarbete som möjligt.

I vår franchisekedja likväl som i alla andra företag måste kvalitén i driften säkerställas och utvecklas. I en franchisekedja faller ansvaret för denna kvalitetssäkring på franchisegivaren (FG). Franchisegivaren har givetvis ett intresse i att kvalitén upprätthålls och förbättras eftersom motsatsen avsevärt skulle försämra möjligheten till fortsatt expansion.

Behovet av kvalitetssäkring delas med franchisetagaren (FT) eftersom värdet av den lokala verksamheten påverkas av kvalitetsnivån i kedjan totalt. Den FT som investerat i ett franchisekoncept kommer att kräva att dålig kvalité korrigeras för att dennes investering inte skall sjunka i värde.

Det krävs att Franchisegivaren har ett väl dokumenterat utbildningsprogram om det som beskrivits ovan ska fungera på ett bra sätt för båda parter.

Just nu söker vi en Franc i Örebro/Karlstad. Är du intresserad? Hör av dig till mig. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

Du kanske också gillar...

Inga kommentarer

Lämna ett svar